Türkçe English

Veritas IELTS Kursu

IELTS sınavı tüm dünya ülkelerinde geçerli olan dile uzman seviyede hakim olma sınavıdır. Yani ben İngilizceyi biliyorum, bu dile hakimim, çokta güzel yazı yazarım, okuduğumu anlarım, yabancı biriyle iletişim kurmakta zorlanmam derseniz IELTS sınavını denemenizde fayda var. Yukarıda saydığım sınavlardan farkı ise 4 temel beceriyi ölçen bir sınav olmasıdır ve bunlar ise okuma anlama yazma ve konuşma. Okuma kısmında 1 saat gibi bir süre zarfında 3 tane okuma metnini okuyup yaklaşık 40 soruyu cevaplamak gerekmektedir.
Önceden de belirttiğim gibi okuma kısmı türk ya da ana dili İngilizce olmayan öğrencilerin e çok zorlandığı kısımdır. Çünkü bilmedikleri kelimeler çıkınca öğrencilerde ister istemez heyecan oluşmaktadır. Bu korkuyu yenmenin yolu ise ; kelime odaklı değil ama parçanın genelini anlamaya yönelik çalışmalar yapmaktır. Dinleme kısmı da 40 sorudan oluşmaktadır. Bir dinleme metnini dinleyerek gerekli boşlukları doldurmaya yönelik bir kısımdır. Dinleme kısmında başarılı olmanın yolu ise bol bol , mümkünse İngilizce altyazılı diziler izlemek ve hatta ve hatta onları dinleyerek söylenilenleri anlamaya çalışmaktır.
Writing bölümüne geçelim. IELTS sınavının writing kısmı 2 bölümden oluşur. İlk bölümde grafik yorumlamaya yönelik 20 dakikalık bir çalışma ikinci bölümde ise size verilen bir konuyla ilgili görüşlerinizi belirttiğiniz gramer, noktalama ve kelime bilginizi de kullanmanızın gerektiği bir essay ortaya koymaktır. ( 40 dakikalık bir sürede ). Konuşma kısmı, genelde öğrencilerin en çok heyecan yaptığı kısımlardan biridir. Sorulan soruya kısa cevap verme, bilmiyorum ya da bu konu hakkında bir düşüncem yok deme gibi bir seçenek asla yoktur. Çünkü bu sınavın amacı sizin fikirlerinizden çok dili nasıl etkili konuştuğunuz, konuşurken hangi hatalara düşüp düşmediğiniz, cümle yapılarını nasıl kurduğunuz ve kelime bilginizi en etkili biçimde nasıl kullandığınızdır.
IELTS Derslerimiz:
Veritas IELTS dersi 90 dakikadır. Ayrıca tüm seviyelere göre yüzlerce IELTS deneme sınavlarımız bulunmaktadır.