Türkçe English

Veritas AP Kimya Derslerimiz AP Chemistry Courses

Veritas AP Kimya Derslerimiz .
Veritas AP kimya dersleri 2006 dan bu yana verilmektedir. Öğretmenlerimizin AP eğitimi veren Robert , Hisar , Üsküdar Amerikan okullarda tecrübeleri bulunmaktadır.  AP derslerinde tecrübeli ve ayrıca   AP sertifikalı öğretmenlerce AP kimya dersleriniz vermekteyiz.  .
 Neden AP Kimya Sınavlarına Girmelisiniz  ?
AP ( Advanced Placement) : Özellikle Tıp , Mühendislik gibi bölümleri tercih eden öğrencilerin alması gereken derstir. Organik kimya ağırlıklı olması Tıp fakültesi tercihi olanlar için çok gereklidir.  
Veritas AP Kimya Dersleri Neden Başarılı ?
AP kimya Dersleri : AP derslerimiz  90 dakikadır. Gerektiğinde etüdlerimiz devam eder.

AP Kimya (Advanced Placement Chemistry)  Hakkında Bilgiler- AP Kimya Sınavı

AP Kimya, College Board tarafından Advanced Placement programının bir parçası olarak bir ders ve bir sınav şeklinde öğrencilere sunulmakta olup ABD ve dünya genelinde 60’dan fazla ülke tarafından uygulanmakta ve tanınmaktadır. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler fizik, kimya ve biyoloji ile ilgili bölümlere başvurmaları durumunda bu sınavı almamış standart öğrencilere göre daha avantajlı durumda olurlar. Ayrıca bu sınavda aldıkları notu kredili bir şekilde saydırıp, üniversitenin ilk yılındaki genel kimya dersinden muaf olabilirler. Özellikle double major (çift anadal) yapmayı planlayan öğrenciler, bu tarz saydırdıkları dersler sayesinde ders yüklerini hafifletip diğer derslerine daha çok yoğunlaşabilirler. AP Kimya sınavı 2014 yılında değişikliğe uğramış olup şu anki güncel halinde iki kısımdan oluşmaktadır:

 

PART 1:       Multiple Choice (Çoktan Seçmeli, test)

-          60 sorudan oluşmaktadır.

-          Sorular 4 şıklıdır.

-          Bu bölümün süresi 90 dakikadır.

-          Total sınav puanına etkisi %50’dir.

-          Hesap makinası kullanımı yasaktır.

 

PART 2:       Free response (Klasik yazılı)

-          4 tanesi uzun ve 3 tanesi kısa olmak üzere 7 sorudan oluşmaktadır.

-          Bu bölümün süresi 105 dakikadır.

-          Total sınav puanına etkisi %50’dir.

-          Hesap makinası kullanılabilir.

 

Sınava dahil olan konular 4 ana başlık altında şu şekildedir:

·         Reactions

-          Chemical Equilibrium

-          Chemical Kinetics

-          Stoichiometry

-          Thermodynamics

-          Electrochemistry

-          Recation Types

·         States of Matter

-          Gases, Ideal gases and Kinetic Theory

-          Liquids

-          Solids

-          Solutions

·         Structure of Matter

-          Atomic Theory

-          Chemical Bonding

-          Molecular Geometry

-          Molecular Models

-          Mass Spectroscopy

·         Laboratory and Chemical Calculations

-          Thermochemistry

-          Chemical Kinetics

-          Chemical Equilibrium

-          Gas Law Calculations

 

AP Kimya sınavı en çok alınan sayısal derslerden biri olmasına rağmen sınav başarısı bu derece yüksek değildir. 2017 yılında yaklaşık 160 bin öğrenci AP Kimya sınavını almış olup 3 ve üzeri not alan öğrencilerin oranı %52,4’dir. 38 farklı ders arasında kimya bu oran ile sınav başarısı açısından 33. sırada yer almaktadır. Başarı oranının bu derece düşük olmasının en büyük nedeni öğrencilerin kimyayı kolay bir ders olarak görmeleri ve sınav formatına uygun çalışmamalarıdır. Fakat, her öğrenci profesyonel yardım ve düzenli bir çalışma programı ile bu sınavdan başarılı sonuçlar elde edebilir.