Türkçe English

Veritas AP Biyoloji Derslerimiz

Veritas AP Biyoloji Derslerimiz .
Veritas AP Biyoloji dersleri 2006 dan bu yana verilmektedir. Öğretmenlerimizin AP eğitimi veren Robert , Hisar , Üsküdar Amerikan okullarda tecrübeleri bulunmaktadır.  AP derslerinde uzman ( AP examiner) öğretmenlerce vermekteyiz.
 Neden AP Biyoloji Sınavlarına Girmelisiniz  ?
AP ( Advanced Placement) : Özellikle Tıp , Psikoloji ve  Genetik Mühendisliği gibi bölümleri tercih eden öğrencilerin alması gereken derstir. AP biyoloji derslerinde ders aldığınız öğretmenlerin AP biyoloji lab ortamları ile müfretadını çok iyi bilmesi gereklidir.  En önemli uyarımız özellikle Psikoloji bölümü isteyen bazı öğrenciler yurt dışı başvurularına biyoloji konularını bilmeden yapıyorlar. Bu öğrenciler hem kabul sırasında hemde eğitimleri sırasında çok büyük kayıplara uğramaktadır.
Veritas AP Biyoloji Dersleri Neden Başarılı ?
AP Biyoloji Dersleri : AP derslerimiz  90 dakikadır. Gerektiğinde + 90 etüdlerimiz ( 1-1 özel ders ve ücretsiz ) devam eder.

AP Biyoloji Hakkında Bilgiler

Biyolojide AP sınavı iki bölümden oluşmaktadır. İlk kısım 100 soru, çoktan seçmeli bir sınavdır. 80 dakikanız vardır. Bu bölümü tamamlamak için Sınavın ikinci kısmı, dört tane açık uçlu soru veya bilimsel makale yazmaktan oluşmaktadır. İlk dört soruyu okumak, düşüncelerinizi düzenlemek, notlarınızı kaydetmek veya bir not oluşturmak için 10 dakikalık bir okuma süresi verilir; kompozisyonunuzu yazmak için 90 dakikanız vardır. Çoktan seçmeli bölüm sınavın yüzde 60'ını, deneme bölümü ise kalan yüzde 40'ı sayar. Sınav Her yıl Mayıs ayında yapılır ve sonuçlar Temmuz ayı içerisinde açıklanır. Çoktan seçmeli bölüm, 100 üzerinden 50 puan ortalaması elde etmek için kolay ve zor sorulardan oluşan bir denge ile tasarlanmıştır. Sınavlar en iyi 5 olmak üzere 1 ila 5 arasında bir ölçekte derecelendirilir. Çoğu kolej geçme puanı olarak 3 veya daha yüksek puan ister.

Bölüm I                Çoktan Seçmeli 100 soru 80 dakika  (% 60 etki)

Bölüm II               Soruları Okuma Süresi  10 dakika

Yazmak için ayrılan süre 4 soru 90 dakika (% 40 etki)

AP Biyoloji sınavında Moleküller ve Hücreler, Genetik ve Evrim, Organizmalar ve Popülasyonlar adı altında 3 ana alan bulunmaktadır ve soru çıkma yüzdeleri son 12 yılda çıkan sınav sorularının ortalamasına göre aşağıda, alt başlıklarıyla birlikte verilmiştir.

Alan I.    Moleküller ve Hücreler  %25

Konu 1: Kimya  %7

Konu 2: Hücreler  % 6

Konu 3: Fotosentez  %4

Konu 4: Hücresel Solunum  %4

Konu 5: Hücre Bölünmesi  %4

Alan II. Genetik ve Evrim %25

Konu 6: Kalıtım  %8

Konu 7: Moleküler Genetik   %9

Konu 8: Evrim  %8

Alan III.   Organizmalar ve Popülasyonlar  %50

Konu 9:   Beş Krallık Anketi  %8

Konu 10: Bitkiler  %12

Konu 11: Hayvan (Ağırlıklı olarak insan) Anatomisi ve Fizyolojisi  %10

Konu 12: Hayvanlarda (Ağırlıklı olarak insan)  Üreme ve Gelişimi  % 6

Konu 13: Hayvanlarda Davranış  %4

Konu 14: Ekoloji  %10

 

 

Neden AP Biyoloji Sınavlarına Girmelisiniz?

AP (Advanced Placement) : Özellikle Tıp, Biyomedikal, Eczacılık, Diş Hekimliği, Biyoloji ve Nörobilimler gibi bölümleri tercih eden öğrencilerin alması gereken derstir. Organik kimya ağırlıklı olması Tıp fakültesi tercihi olanlar için çok gereklidir.  

Veritas AP Biyoloji kurslarımızdan faydalanmış olan öğrencilerimiz neden şuanda Amerika ve Avrupada Tıp okuyor?

Çünkü AP Biyoloji derslerini bölümünün uzmanından alacaksınız. Yani Hücre (Sitoloji), Doku bilimi (Histoloji), Moleküler Genetik, Anatomi ve Fizyoloji gibi konuları senelerdir özel öğretmenlik yapan, tecrübeli ve aynı zamanda Özel kolejlerde de AP Biyoloji öğretmenliği yapmış, Saint-Joseph mezunu bir doktordan; Evrim, Bitkiler, Ekoloji ve Canlıların Sınıflandırılması (Taksonomi) gibi konuları ise Türkiye ve Yurtdışında en iyi eğitim veren üniversitlerin Biyoloji veya Biyoloji Öğretmenliği bölümlerinden derece ile mezun olmuş hocalarımızdan öğreneceksiniz.

AP Biyoloji Dersleri : AP derslerimiz  90 dakikadır. Biyoloji dersleri için tavsiyemiz 2 dersi aynı anda almanız, yani 180 dakikalık derslere girmenizdir. Gerektiği taktdirde etüdlerimiz devam eder.

Önemli Not: AP Biyoloji için arkadaşlarınızla birlikte geldiğiniz takdirde özel sınıflar açmaktayız ve bu sayede ders ücretlerindeki indirimlerden faydalanabilirsiniz!