Türkçe English

AP İstatistik Ders AP istatistik hakkında

Robert ,Hisar  ve Üsküdar Amerikan Liselerinde ders olarak verilmektedir. Fakat bu dersi dışarından hazırlanarakta girebilirsiniz. AP istatistik özellikle işletme ve sosyal bilimler gibi bölümlerinin en çok istediği derslerin başında gelir.  Veritas AP istatistik dersleri 90 dakika dan oluşur. Uzman öğretmenler tarafından verilir.

AP İstatistik Nedir? AP İstatistik sınavı içeriği ve hakkında bilmeniz gerekenler:

AP İstatistik sınavı
öğrencilerin 5 üzerinden puan aldığı, ilk 1997'de College Board tarafından uygulanan bir sınavdır ve üniversitelere kabul veya erken kredi almak için yapılır. Birçok okul 4 veya 5 puanı kabul etmektedir. Okulların küçük bir kısmı da 3 puanı yeterli görmektedir. 2006 yılında katılımcıların yaklaşık %60'ı 3 puanın üstünde skor yapmıştır.

 

AP İstatistik sınav formatı nasıl?

I. Kısım:
Çoktan Seçmeli 40 soru, 90 dakika (Sınav puanının %50'si)

II. Kısım:
A. Serbest Cevaplı 5 soru, 60-65 dakika,
B. Araştırma g
örevi, 25-30 dakikalık bir kompozisyon yazma.

Grafik hesap makinesi kullanımı bütün kısımlarda serbesttir. Genel formüllerin ve gerekli tabloların bulunduğu doküman öğrenciye temin edilecektir.

 

AP İstatistik sınavı hangi konuları içeriyor?

Sınav 4 ana konuyu içermekte.

I. Exploring Data (Veri Keşfetmek), sınavın %20-%30'u
Tek değişkenli veri dağılımlarının grafiksel g
österimi, özetlenmesi ve karşılaştırılması,
İki değişkenli verilerin incelenmesi ve kategorik verilerin incelenmesi

II. Sampling and Experimentation (Örnekleme ve Deney), sınavın %10-%15'i
Veri toplama metodları, anket planlama, deneyler y
ürütme ve sonuçların genellenmesi

III. Probability and Random Variables (Olasılık ve Rassal Değişkenler), sınavın %20-%30'u
Olasılık hesapları ve rassal değişkenlerin birleştirilmesi

IV. Statistical Inference (İstatistiksel Çıkarım), sınavın %30-%40'ı
Tahminler ve hipotez testleri

 
AP İstatistik Sınavı

Bu sınav üç saat süren bir sınavdır.  İlk bölümde 90 dakika 40 soruluk test soruları için verilir. Bu sınav da zaman sorunu olmamaktadır. Fakat okumalar ve olayı anlama gerçekten çok zordur.

 Bölüm 2 de ise açık uçlu (free-response questions) soruları yanıtlamak zorundasınız. 4 veya 7 soru arasında açık uçlu sorular gelmektedir. 90 dakika da yanıtlamanız gerekiyor.  Burada en önemli bölüm araştırma değerlendirme sorusudur.